Melumittaus ja melumallinnus Varsinais-Suomessa

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy tarjoaa asiantuntevia melumittaus- ja mallinnuspalveluja.

Melumittaus täydentää maa-ainesalueiden sekä rakennustyömaiden ympäristövaikutusten seuraamista. Laadimme myös melumittaussuunnitelmia ja teemme yksittäisiä koneiden ja laitteiden mittauksia.

Käyttämämme melumittauslaitteisto

Brüel & Kjær 2238 Mediator, 1 lk

Brüel & Kjær 2238 Mediator, 1 lk

Brüel & Kjær 2238 Mediator, 1 lk

MIP, 2 lk

MIP, 2 lk

MIP, 2 lk

Melumallinnus ja numeerinen simulointi

Melumallinnusta ja numeerista simulointia käytetään ympäristömelun nykytilan tai tulevien, oletettujen ympäristövaikutusten selvittämiseen ja visualisoimiseen.

Mallinnuksella voidaan visualisoida melun leviäminen ympäristöön kuvin tai animaatioin. Sillä on mahdollista havainnollistaa kokonaisten kaupunkien melutilanne ja luoda skenaarioita, miten ympäristön kokonaistilanne muuttuu esimerkiksi meluesteitä rakentamalla tai melun voimakkuutta muuttamalla.

Melumallinnus monipuolisesti eri kohteisiin

Melumallinnusta käytetään muun muassa seuraavien melutyyppien havainnollistamiseen ja niiden vaikutusten arviointiin:

  • Poraus- ja räjäytysmelu
  • Työmaamelu
  • Teollisuusmelu
  • Liikennemelu
  • Raideliikennemelu

Käytämme melumallinnukseen saksalaista CadnaA-ohjelmistoa. Katso lisätietoa oheisesta videosta.

Kun melumittaus tai melumallinnus pitää teettää kokeneella ammattilaisella, ota yhteyttä meihin!