Tärinämittaus BlastView-järjestelmällä Varsinais-Suomessa

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy käyttää tärinämittaus- ja analyysityössä BlastView-järjestelmää.

Räjäytysten aiheuttaman tärinän mittaamisella varmistetaan, ettei räjäytystyö riko määräyksiä tai aiheuta kalliita vahinkoja. Mittauksessa räjäytyspisteiden lähelle asennetaan mittarit, jotka luetaan jokaisen räjäytyksen jälkeen. Tulokset kootaan räjäytyspäiväkirjaan, ja ne voi lukea suoraan netistä BlastView-järjestelmämme ansiosta.

Tärinämittauksella valvotaan tärinän voimakkuutta ja optimoidaan räjäytystyötä

Tärinämittaus tehdään, jotta räjäytysten aiheuttamilta vahingoilta vältyttäisiin ja tärinäarvot pysyisivät vahinkorajojen alapuolella. Mittaustuloksia voidaan hyödyntää poraus-, panostus ja sytytyssuunnitelmien laadinnassa. Tärinävalvonnassa käytetään tärinämittauslaitteita, jotka rekisteröivät suoraan määrättyjä tärinän eri suureita, joita ovat:

  • V = tärinän heilahdusnopeus (mm/s)
  • A = tärinän amplitudi (mm tai m = 1/1000 mm)
  • a = tärinän kiihtyvyys (g tai m/s²)
  • f = tärinän ominaistaajuus (Hz)

Tärinämittaus arvioi rakenteiden ja laitteiden ominaisuuksia

Seurattavan suureen valinta riippuu mittauskohteelle asetetuista raja-arvoista. Rakenteista mitataan yleensä heilahdusnopeutta ja herkistä laitteista kiihtyvyyttä tai ominaistaajuutta. Raja-arvot voivat määräytyä laitevalmistajan vaatimusten tai sosiaali- ja terveysministeriön normien mukaan.

Mittauspisteiden sijainti merkitään karttaan ja ne numeroidaan. Mittareita voidaan siirtää louhinnan edistymisen mukaan. Mittauspiste pyritään valitsemaan niin, että mitatut arvot kuvaisivat mahdollisimman hyvin mittauskohteen (rakennuksen) tärinää.

Mittauspisteen etäisyys räjäytyspaikassa tulisi olla vähintään 10 metriä. Tärinämittaustulokset luetaan jokaisen räjäytyksen jälkeen ja kirjataan laadittuun poraus-, panostus- ja sytytyskaavioon ja/tai räjäytyspäiväkirjaan. Tuloksista laaditaan kirjallinen raportti työmaakokouksiin.

Tärinämittaus varmistaa, että louhinta tehdään rakenteita vaurioittamatta

Kun louhintaa tehdään alle 10 metrin etäisyydellä rakenteista, tulee kiinnittää erityistä huomiota työn suoritustapaan. Kokemukseen perustuen laaditaan räjäytyssuunnitelma, jotta louhinta voidaan tehdä rakenteita vahingoittamatta. Mitatut arvot ovat alle 10 metrin etäisyydellä louhittaessa usein yli 100 mm/s, mutta tärinä kohdistuu rakenteisiin vain paikallisesti eikä näin vaikuta koko rakenteen kestävyyteen.

Mitatut arvot ilmoitetaan välittömästi poraus-, panostus- ja sytytystyöstä vastaavalle henkilölle, jonka tehtävänä on suorittaa seuraavien räjäytyskenttien mitoitus saatujen tärinäarvojen ja käytetyn panostus- ja sytytystavan perusteella.

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy käyttää kanadalaisia Instantel Inc:n valmistamia tärinämittareita. Instantel on ainoa tärinämittareita valmistava yritys maailmassa, jolla on ISO9000 standardin mukainen sertifikaatti. Lue Instantel-tuotteistamme lisää.

Käytämme Instantel -tärinämittareita omassa BlastView-mittausjärjestelmässään. Järjestelmässä mittaustulokset välitetään reaaliaikaisesti työmaan eri sidosryhmille internetin välityksellä. BlastView-järjestelmää voidaan käyttää tärinävalvonnan lisäksi myös räjäytysten optimointiin. Lue lisää tärinämittareiden vuokrauspalvelustamme.

Tärinämittaus - paalutus-, tärytiivistys-, liikenne-, kone- ja muut vastaavat työt

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy on suorittanut tuhansia toimeksiantoja, joissa on mitattu ja analysoitu paalutus-, tärytiivistys-, liikenne-, kone- ja muita vastaavia tärinöitä. Näiden aiheuttamien tärinöiden ominaisuudet poikkeavat oleellisesti louhintatyön tärinöistä, mutta sama mittauskalusto soveltuu erinomaisesti myös näihin mittauksiin!

Tärinämittaus kuuluu olennaisesti erikoisosaamiseemme. Etusivulta näet listauksen kaikista palveluistamme.

Ota yhteyttä lomakkeella tai soita, niin kerromme lisää!