Instantel-mittarit ja WipFrag-ohjelmat Varsinais-Suomessa

Instantel–tärinämittarit edustavat markkinoiden kovinta kärkeä

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy myy kanadalaisen Instantel-valmistajan tärinämittareita.

Instantel on maailman johtavin tärinämittareiden suunnittelija ja valmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1982, ja tällä hetkellä mittareita on jo yli 85 maassa ympäri maailmaa. Instantel panostaa tuotteidensa kehittämiseen ja laatuun. Tästä on osoituksena ISO 9001 (International Organization for Standards) laatusertifikaatti vuodesta 1996.

Olemme toimineet Instantel-tärinämittareiden maahantuojana Suomessa ja Ruotsissa jo vuodesta 1994. Tänä aikana Instantel MiniMate Plus -mittarista on tullut yksi Suomen markkinoiden ostetuimmista mittareista.

Myös Ruotsin vahvoilla kotimarkkinoilla ruotsalaiset ovat tunnustaneet Instantel -mittarit laadukkaiksi ja kilpailukykyisiksi. Osa alan konsultointifirmoista Ruotsissa on jo ottanut Instantelin mittarit vakiokalustokseen. Suurena syynä tähän on ollut Instantelin asiakasläheinen sekä jatkuva tuotekehitys. Esimerkkinä voidaan mainita, että Instantelin mittarit olivat ensimmäisiä kaukovalvontaan kytkettäviä mittareita.

Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy tarjoaa apua laitteiden käyttöön

Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme mittarin käyttöä varten asiantuntija-apua, joka kuuluu aina myymiimme mittareihin (puhelimitse tai sähköpostitse). Tarjoamme myös pieniä huoltotoimenpiteitä, ja myös suuremmat huollot, kalibroinnit sekä takuuasiat hoituvat kauttamme.

WipFrag-kuva-analyysiohjelma

WipFrag on kuva-analyysiohjelma, jolla digitaalisesta kuvasta voidaan erottaa kappaleet toisistaan ja laskea niiden suhteellinen kokojakauma. Ohjelma soveltuu erilaisten jauheiden, louheiden tai esimerkiksi murskeiden analysointiin.

Ohjelmaa käytetään yleensä maailmalla kohteissa, joista ennen tehtiin seula-analyysejä, mutta joiden hallinta vaatii kuitenkin nopeaa tulosten käsittelyä. Nyt analyysin tekemiseen tarvitaan vain digitaalinen kamera, kannettava tietokone ja WipFrag-kuva-analyysiohjelma.

Näin kuva-analyysiohjelma WipFrag toimii käytännössä

Mitattavasta kohteesta otetaan digitaalinen valokuva, jonka kuvausalueelle on sijoitettu suhdemitta. Valokuva siirretään tietokoneelle, jossa on WipFrag-analyysiohjelma. Tietokoneeksi sopii hyvin hyvätasoinen kannettava tietokone. Valokuvan suhdemitan avulla kuvalle saadaan oikea mittakaava.

Tämän jälkeen ohjelmalla fraktioidaan valokuva kuvassa olevien kappaleiden mukaisesti, jolloin ohjelma pyrkii piirtämään kappaleiden ääriviivat sekä värittämään jokaisen kappaleen erikseen. Kun tämä on tehty, ohjelma laskee kappaleiden kokojakauman (käyränä tai histogrammina) sekä eri kappaleiden prosentuaaliset osuudet.

Esimerkki WipFrag-ohjelman käytöstä kiviaineslouhinnassa:

Kiviaineslouhinnassa syntyneen louheen kokoon voidaan vaikuttaa oikealla räjäytyssuunnittelulla ja räjähdysainemärällä. Ongelmana vain on ollut, kuinka arvioida louhetta, jossa on syntynyttä kiviainesta sekalainen määrä. Jos kahta eri ihmistä pyydettäisiin tässä tapauksessa sanomaan mielipiteensä syntyneen aineksen kokoluokasta, olisivat heidän mielipiteensä todennäköisesti erilaiset.

Tällaisessa tapauksessa myös maa-aineksen seulonta olisi liian hidasta ja todennäköisesti seuraavaa kenttää alettaisiin panostaa ennen kuin kiviaines olisi saatu analysoitua. Tällöin prosessin hallinta ei olisi ainakaan analyyttisesti mahdollista.

WipFrag-ohjelman avulla saadaan heti jokaisesta kentästä numeerinen lukuarvo, jonka perusteella voidaan vaikuttaa kentän suunnitteluun ja räjähdysainemäärään. Tässä tapauksessa mittauksen nopeus antaa työlle realistisen mahdollisuuden vaikuttaa syntyvän murskeen kokoluokkaan. Kun saadun murskeen kokoluokka on lähellä haluttua, saavutetaan louheen murskauksessa huomattavaa säästöä.

WipFragin mottona onkin: ”Because you can’t manage what you can’t measure”.

Kun haluat tietää tuotteistamme lisää, ota yhteyttä Helsingin konttoriimme.

Instantel -sarjan III mittarit MiniMate Plus ja BlastMate III - Tekniset tiedot

Mittausalue: Normaali 254 mm/s, herkkä 31,7 mm/s
Resoluutio: 0,127 mm/s / 0,0159 mm/s
Tarkkuus: 3 % 15 Hz:ssä
Kiihtyvyys: Laskennallinen
Muisti: 300 normaalia mittaustapahtumaa (1 s, näytteenottotaajuus 1024 1/s) laajennettavissa 900 ja 1500
3 mittausaluetta: Näytteenottotaajuudet 1024 1/s, 2048 1/s, 4096 1/s

Koko:

MiniMate Plus: 81 mm x 91 mm x 160 mm
BlastMate III: 269 mm x 355 mm x 165 mm

Paino:

MiniMate Plus: 1,4 kg
BlastMate III: 6,4 kg

Akun kesto:

MiniMate Plus: noin 10 päivää
BlastMate III: noin 30 päivää

Tekniset tiedot ovat valmistajan ilmoittamia.